زایمان ماهی گوپی
ماهی گوپی زنده زا هست نه به این معنی که پستاندار و بچه زا هست ، زنده زا یعنی تخم درون شکم تبدیل به بچه می شود


تعداد بازدید: 18695


افزایش عمر لپ تاپ

  طرح جديد ساعتهاي ديواري فانتزی

  ساعت ديواري طرح ستاره و فرشته

  قيمت : 35000 تومان

  ---

  ساعت ديواري طرح پرواز پروانه ها

  قيمت : 36800 تومان

  ---