کلیپ از مهارت یک نانوا در پرت کردن خمیر!!!!!!!!!

این کلیپ مربوط هست به نانوایی که با مهارت خیلی جالبی کنده های خمیر رو واسه همکارش پرت میکنه!!!!

دانلود نکنید از دست دادید!!!


تعداد بازدید: 7787


افزایش عمر لپ تاپ

  طرح جديد ساعتهاي ديواري فانتزی

  ساعت ديواري طرح ستاره و فرشته

  قيمت : 35000 تومان

  ---

  ساعت ديواري طرح پرواز پروانه ها

  قيمت : 36800 تومان

  ---