امروز می خواهیم از آزادی بگوییم! آزادی خرید ، فروش و حمل اسلحه و قتل!

کلیپ تلخی که برای دانلود آماده شده و برای کاربران سایت دوخطی قرار گرفته ، در آغاز یک کلیپ دوربین مخفی هست که طی اجرای این دوربین مخفی یک حادثه تلخ رخ می دهد که باید خودتان ببینید.

خودتان هم راجع به آنچه قسمتی از آزادی آمریکایی هست قضاوتی کنید.جوانی که در این کلیپ به قتل می رسد 20 سال داشته است.
تعداد بازدید: 14593


افزایش عمر لپ تاپ

  طرح جديد ساعتهاي ديواري فانتزی

  ساعت ديواري طرح ستاره و فرشته

  قيمت : 35000 تومان

  ---

  ساعت ديواري طرح پرواز پروانه ها

  قيمت : 36800 تومان

  ---